1. Các bạn KHÔNG: Đăng tin sai CHUYÊN MỤC - Đăng tin trùng CHỦ ĐỀ - Đăng tin trùng NỘI DUNG - Đăng nhiều tin GIỐNG NHAU ở các mục khác nhau. Xin cảm ơn!
  Dismiss Notice

admin's Recent Activity

 1. admin đã đăng chủ đề mới.

   Facebook "tra tấn" người dùng bằng tính năng rất khó chịu

  Dân trí › Sức mạnh số › Thứ năm, 21/06/2018 - 14:18 Facebook "tra tấn" người dùng bằng tính năng rất khó chịu Chia sẻ [ATTACH]...

  1c29795173350760111a0762e5fdef92.png 1c29795173350760111a0762e5fdef92.gif

  Diễn đàn: Máy tính - Mạng

  21/6/18 lúc 22:46
 2. admin đã đăng chủ đề mới.

   Các CEO công nghệ nói gì về thời trẻ của mình?

  Dân trí › Sức mạnh số › Thứ năm, 21/06/2018 - 10:21 Các CEO công nghệ nói gì về thời trẻ của mình? Chia sẻ [ATTACH] Dân trí...

  8bc895112baf1cf166617bc360540f61.png 8bc895112baf1cf166617bc360540f61.jpeg 8bc895112baf1cf166617bc360540f61.jpeg 8bc895112baf1cf166617bc360540f61.jpeg 8bc895112baf1cf166617bc360540f61.jpeg 8bc895112baf1cf166617bc360540f61.jpeg

  Diễn đàn: Máy tính - Mạng

  21/6/18 lúc 22:46
 3. admin đã đăng chủ đề mới.

   FPT nhảy vào sản xuất thiết bị điện và chiếu sáng thông minh

  Dân trí › Sức mạnh số › Thứ tư, 20/06/2018 - 15:30 FPT nhảy vào sản xuất thiết bị điện và chiếu sáng thông minh Chia sẻ...

  cb8fea49fd2420e9b3a94836b1e605e4.png cb8fea49fd2420e9b3a94836b1e605e4.jpeg cb8fea49fd2420e9b3a94836b1e605e4.jpeg

  Diễn đàn: Máy tính - Mạng

  21/6/18 lúc 22:46
 4. admin đã đăng chủ đề mới.

   Hacker Trung Quốc tấn công máy tính Mỹ, điều khiển cả vệ tinh

  Dân trí › Sức mạnh số › Thứ tư, 20/06/2018 - 15:09 Hacker Trung Quốc tấn công máy tính Mỹ, điều khiển cả vệ tinh Chia sẻ...

  de14e4f0b24c3f4abe792111eae50bb4.png de14e4f0b24c3f4abe792111eae50bb4.jpeg de14e4f0b24c3f4abe792111eae50bb4.jpeg

  Diễn đàn: Máy tính - Mạng

  21/6/18 lúc 22:46
 5. admin đã đăng chủ đề mới.

   Facebook "tra tấn" người dùng bằng tính năng rất khó chịu

  Dân trí › Sức mạnh số › Thứ năm, 21/06/2018 - 14:18 Facebook "tra tấn" người dùng bằng tính năng rất khó chịu Chia sẻ [ATTACH]...

  ee9ffef2e03489c742348fe535d559b6.png ee9ffef2e03489c742348fe535d559b6.gif

  Diễn đàn: Máy tính - Mạng

  21/6/18 lúc 21:39
 6. admin đã đăng chủ đề mới.

   Các CEO công nghệ nói gì về thời trẻ của mình?

  Dân trí › Sức mạnh số › Thứ năm, 21/06/2018 - 10:21 Các CEO công nghệ nói gì về thời trẻ của mình? Chia sẻ [ATTACH] Dân trí...

  aa9929abf9b4407a7f4ca44d7923ec64.png aa9929abf9b4407a7f4ca44d7923ec64.jpeg aa9929abf9b4407a7f4ca44d7923ec64.jpeg aa9929abf9b4407a7f4ca44d7923ec64.jpeg aa9929abf9b4407a7f4ca44d7923ec64.jpeg aa9929abf9b4407a7f4ca44d7923ec64.jpeg

  Diễn đàn: Máy tính - Mạng

  21/6/18 lúc 21:39
 7. admin đã đăng chủ đề mới.

   FPT nhảy vào sản xuất thiết bị điện và chiếu sáng thông minh

  Dân trí › Sức mạnh số › Thứ tư, 20/06/2018 - 15:30 FPT nhảy vào sản xuất thiết bị điện và chiếu sáng thông minh Chia sẻ...

  268d6646d6240d84cdc4b202fac26ee5.png 268d6646d6240d84cdc4b202fac26ee5.jpeg 268d6646d6240d84cdc4b202fac26ee5.jpeg

  Diễn đàn: Máy tính - Mạng

  21/6/18 lúc 21:39
 8. admin đã đăng chủ đề mới.

   Hacker Trung Quốc tấn công máy tính Mỹ, điều khiển cả vệ tinh

  Dân trí › Sức mạnh số › Thứ tư, 20/06/2018 - 15:09 Hacker Trung Quốc tấn công máy tính Mỹ, điều khiển cả vệ tinh Chia sẻ...

  bbd012033cd5950e5a1291bd59e9d330.png bbd012033cd5950e5a1291bd59e9d330.jpeg bbd012033cd5950e5a1291bd59e9d330.jpeg

  Diễn đàn: Máy tính - Mạng

  21/6/18 lúc 21:39
 9. admin đã đăng chủ đề mới.

   Facebook đang tạo ra tính năng "đáng sợ" làm giới chuyên gia lo lắng

  Dân trí › Sức mạnh số › Thứ tư, 20/06/2018 - 08:20 Facebook đang tạo ra tính năng "đáng sợ" làm giới chuyên gia lo lắng Chia sẻ...

  461150cdb2660e06d12f1c88922272b0.png 461150cdb2660e06d12f1c88922272b0.png 461150cdb2660e06d12f1c88922272b0.png

  Diễn đàn: Máy tính - Mạng

  21/6/18 lúc 21:39
 10. admin đã đăng chủ đề mới.

   Facebook "tra tấn" người dùng bằng tính năng rất khó chịu

  Dân trí › Sức mạnh số › Thứ năm, 21/06/2018 - 14:18 Facebook "tra tấn" người dùng bằng tính năng rất khó chịu Chia sẻ [ATTACH]...

  90f2ccc93b7e8f3a8e4912f306d612f4.png 90f2ccc93b7e8f3a8e4912f306d612f4.gif

  Diễn đàn: Máy tính - Mạng

  21/6/18 lúc 21:27
 11. admin đã đăng chủ đề mới.

   Các CEO công nghệ nói gì về thời trẻ của mình?

  Dân trí › Sức mạnh số › Thứ năm, 21/06/2018 - 10:21 Các CEO công nghệ nói gì về thời trẻ của mình? Chia sẻ [ATTACH] Dân trí...

  8355a789bfa1ef49be5a01cee3f0c632.png 8355a789bfa1ef49be5a01cee3f0c632.jpeg 8355a789bfa1ef49be5a01cee3f0c632.jpeg 8355a789bfa1ef49be5a01cee3f0c632.jpeg 8355a789bfa1ef49be5a01cee3f0c632.jpeg 8355a789bfa1ef49be5a01cee3f0c632.jpeg

  Diễn đàn: Máy tính - Mạng

  21/6/18 lúc 21:27
 12. admin đã đăng chủ đề mới.

   FPT nhảy vào sản xuất thiết bị điện và chiếu sáng thông minh

  Dân trí › Sức mạnh số › Thứ tư, 20/06/2018 - 15:30 FPT nhảy vào sản xuất thiết bị điện và chiếu sáng thông minh Chia sẻ...

  8650557093fc83355d85ddc024666caf.png 8650557093fc83355d85ddc024666caf.jpeg 8650557093fc83355d85ddc024666caf.jpeg

  Diễn đàn: Máy tính - Mạng

  21/6/18 lúc 21:27
 13. admin đã đăng chủ đề mới.

   Hacker Trung Quốc tấn công máy tính Mỹ, điều khiển cả vệ tinh

  Dân trí › Sức mạnh số › Thứ tư, 20/06/2018 - 15:09 Hacker Trung Quốc tấn công máy tính Mỹ, điều khiển cả vệ tinh Chia sẻ...

  84f7cab7e9620409ce158a00b3fcaaba.png 84f7cab7e9620409ce158a00b3fcaaba.jpeg 84f7cab7e9620409ce158a00b3fcaaba.jpeg

  Diễn đàn: Máy tính - Mạng

  21/6/18 lúc 21:27
 14. admin đã đăng chủ đề mới.

   Facebook đang tạo ra tính năng "đáng sợ" làm giới chuyên gia lo lắng

  Dân trí › Sức mạnh số › Thứ tư, 20/06/2018 - 08:20 Facebook đang tạo ra tính năng "đáng sợ" làm giới chuyên gia lo lắng Chia sẻ...

  e3d97faf1bb06568830495f713eee3b8.png e3d97faf1bb06568830495f713eee3b8.png e3d97faf1bb06568830495f713eee3b8.png

  Diễn đàn: Máy tính - Mạng

  21/6/18 lúc 21:27
 15. admin đã đăng chủ đề mới.

   Facebook "tra tấn" người dùng bằng tính năng rất khó chịu

  Dân trí › Sức mạnh số › Thứ năm, 21/06/2018 - 14:18 Facebook "tra tấn" người dùng bằng tính năng rất khó chịu Chia sẻ [ATTACH]...

  13b282b25d155f3f2a659beb4a73cf50.png 13b282b25d155f3f2a659beb4a73cf50.gif

  Diễn đàn: Máy tính - Mạng

  21/6/18 lúc 21:11